Voda, vítr, zeleň

Kružberk a Slezská Harta
Ještě za 2. sv. války plynula řeka Moravice od Břidličné ke Kružberku svým půvabným hlubokým údolím stejně, jako tomu bylo odnepaměti. Brzy po válce se ale ostravskému průmyslu začalo nedostávat vody, a proto padlo rozhodnutí vybudovat u Kružberku přehradu, která by váznoucí zásobování vyřešila. Jenže ještě před tím, než byla v roce 1955 dokončena, se pro Ostravu s okolím stal mnohem akutnějším problémem nedostatek pitné vody, takže původní záměr musel být pozměněn. Mimo jiné to znamenalo vystěhovat kromě zatopených Kerhartic navíc další čtyři obce ležící v nově vytyčeném ochranném vodárenském pásmu.
V souvislosti s přehradou nelze nezmínit osobu Carla Weisshuhna, opavského podnikatele, průmyslníka, mecenáše, filantropa i vizionáře, jehož údolí Moravice natolik okouzlilo, že si v malé osadě Seifenmühle postavil vilu. Weisshuhn, který se dobře znal s Thomasem Edisonem, tady často přemýšlel o využití elektrické energie, a dokonce vypracoval návrh přehrady, kterou měl situovat do míst, kde pak byla o půl století později podle projektu československého inženýra Jana Čermáka skutečně postavena. Také stojí za zmínku, že ve vile ve svém dětství často pobývala jeho pravnučka Friederike Victoria Gessnerová, později známá jako Joy Adamsonová, o které píšeme na jiném místě. Zdejší krajinu si zamilovala a právě odtud si odnesla do dalšího života vřelý vztah k nenarušené přírodě. Ve své autobiografii se Adamsonová zmiňuje, proč se při svých pozdějších návštěvách Evropy nikdy nepodívala do svého rodiště. Věděla, že údolí Moravice zatopila přehrada, a tak si nechtěla pokazit krásné vzpomínky z mládí…

Úplné znění článku naleznete v tištěné podobě časopisu Země světa č. 5/2017