Všem toužícím po poznání… British Museum

Nejdříve však trochu historie – ta ani u takto slovutné instituce nepostrádá některé překvapivé prvky. U začátků muzea stál sir Hans Sloane, úspěšný a v aristokratických kruzích vážený lékař (mimo jiné proslul prosazováním očkování proti neštovicím a používáním chininu při léčbě malárie). Jako řada tehdejších vzdělanců, i on si budoval sbírku nejrůznějších zajímavostí, zčásti získávaných na cestách, zčásti dary od přátel anebo koupěmi. Její pestrá skladba odpovídala šíři Sloanových zájmů, a když doktor v roce 1753 zemřel, čítala na 23 000 mincí a medailí, obrovskou sbírku sušených rostlin, knihovnu o 50 000 svazcích a přes tisíc předmětů „vztahujících se k obyčejům dávných dob“…

 

Úplné znění článku naleznete v tištěné podobě časopisu Země světa č. 11/2010

 

Shopping Cart