Vulkanická voda: chemie nebo magie?

Miluji koupání v jakékoliv podobě a pokud možno tak dlouho, dokud se mé prsty nezmění na scvrklé brambůrky. Pokud jste na tom stejně, můžete se vsadit, že po pobytu na Ischii budou vypadat jako z předloňské sklizně! Zdejší slavné termální lázně nabízejí bazény se sladkou, slanou, horkou i studenou vodou a také procedury s vodou a bahnem všeho druhu, jaké si lze představit. Nemluvě o přístupu k té nejlepší vodní terapii, jaká existuje – v moři!

Pokud platí, že „každá nemoc má svou přirozenou příčinu a lze ji vyléčit přirozenými prostředky,“ jak napsal Hippokratés už v 5. stol. př. n. l, pak je to právě Ischie, která tyto prostředky rozdává plnými hrstmi. Již před 2000 lety se v dnešním termálním parku Fonte delle Ninfe Nitrodi, někdy označovaném za nejstarší lázně na světě, praktikovalo to, co v současnosti nazýváme léčivé termální kůry. Ischijské termální procedury nejsou ideální jen pro ty, kteří si potřebují jednoduše odpočinout od stresu každodenního života, ale stále jsou velmi platné i pro boj s mnoha onemocněními.
Ischia oplývá největší koncentrací termálních pramenů v Evropě. Dobře známé a využívané byly již v antice, o čemž svědčí i výmluvné důkazy uložené v Archeologickém muzeu v Lacco Amenu. Řekové využívali horké prameny k obnově ducha, těla i jako lék na hojení následků válečných ran. Nad bublajícími prameny budovali chrámy zasvěcené bohům jako třeba delfskému Apollónovi, a tak vznikly první základy pozdějších lázeňských měst. Přednosti horkých pramenů na Ischii zmiňuje už řecký historik a geograf Strabón ve svém díle Geógrafika.
Řekové byli první, kteří objevili léčivou sílu horkých pramenů. Římané pak vybudovali na Ischii řadu veřejných lázní podle svého propracovaného systému, který používali jako nenahraditelný nástroj relaxace a léčení. Úpadek Římské říše se pak časově shodoval se zánikem termálních lázní na Ischii, k němuž zřejmě přispěla i zemětřesení a sopečné erupce. K znovuobjevení vynikajících účinků zdejší termální vody došlo až v renesanci. Rozhodující impuls k novodobé lázeňské medicíně dal kalábrijský lékař Giulio Iasolino, profesor na univerzitě v Neapoli, který se zabýval horkými prameny a fumarolami na Ischii a zkoumal jejich terapeutický potenciál. Jako první prameny důkladně prozkoumal, provedl rozbory vody a podrobně se zabýval jejím působením na řadu nemocí. Roku 1588 pak publikoval knihu De rimedi naturali che sono nellʼIsola di Pithecusa, hoggi detta Ischia (Přírodní prostředky na ostrově Pithaecusa, dnes nazývaném Ischia).
Termální vody Ischie poskytují lidskému tělu vyváženou kombinaci látek, které jsou mimořádně prospěšné pro celkovou hlubokou regeneraci či pěstění pokožky, ale také jako doplňující terapeutická péče při léčbě různých neduhů, jako jsou nemoci dýchacích a zažívacích cest, gynekologické potíže, artróza, revmatismus či kožní choroby (alergie, dermatitidy, dokonce i psoriáza). Nemalý prospěch slibuje už to, že zdejší voda je zásaditá. Specifické účinky mají síra, jód, chlór, železo, draslík a stopové prvky obsažené ve vodě, stejně jako její mírná radioaktivita.
Na ostrově vyvěrá více než 100 pramenů. Složení vody je v každém trochu jiné, ale existují čtyři hlavní skupiny: alkalická voda s vyšším obsahem vápníku a o nízké teplotě 18–25 °C, alkalická voda o vysoké teplotě 40–90 °C, brakická voda a slaná voda složením podobná mořské. Její teplota bývá spíše nižší (20–40 °C), ale v některých případech překračuje až 80 °C. A aby toho nebylo dost, nabízí Ischia kromě termálních pramenů ještě další bohatství v podobě pramenité minerální vody vhodné k pití, jež je známa povzbuzujícími účinky na trávicí ústrojí (například pramen Gurgitiello v Casamicciole), na neplodnost se doporučují prameny u zátoky Citara…

Štěpánka Strouhalová