Výlet do středověku

Turku, dnes páté nejlidnatější město Finska, bylo v minulosti po řadu století městem největším a také, i když po většinu doby neoficiálně, hlavním. Leží nedaleko Švédska, takže pro švédské panovníky, kteří Finsko několik století ovládali, byla jeho poloha praktická. To se však zřejmě nelíbilo ruskému caru Alexandru I., který získal Finsko ve válce proti Švédsku v roce 1809. Proto přestěhoval roku 1812 vládní úřady do Helsinek, aby je měl nedaleko, pod dozorem Petrohradu. Dodnes je v Turku početná švédská menšina, kolem pěti procent zdejších obyvatel uvádí švédštinu jako svoji mateřštinu…

Shopping Cart