Vzpomínky na Kubu

Největší ostrov Karibiku a 15. největší ostrov světa naplňuje svými přírodními podmínkami obecnou lidskou představu o pozemském ráji. Má celoročně teplé podnebí, první polovinu roku sušší, druhou deštivější, porůstá ho bujná tropická vegetace včetně horských deštných až mlžných pralesů. Většinu uzemí však zaujímají nížiny a pahorkatiny, půda je neobyčejně úrodná a hory ukrývají velké nerostné bohatství od zlata až po rudy niklu, chromu, kobaltu a mědi. Exotičtí motýli, ptáci, plži nebo třeba koráli a korálové rybky v pobřežních vodách korunují svými zářivými barvami zdejší krásnou přírodu jako vzácné drahokamy.
Ostrov se svým tvarem trochu podobá neforemnému rohlíku dlouhému asi 1250 km a širokému od 30 do 190 km. Zatímco jižní kubánské břehy jsou z větší části nížinné, plné lagun a bažin, které jsou rájem vodních ptáků, severní břehy lemují převážně písčité pláže a ostrůvky, které lákají turisty z celého světa…

Úplné znění článku naleznete v tištěné podobě časopisu Země světa č. 9/2006

Další informace o Karibiku naleznet zde: http://www.sopka.cz

Jaroslava Janoušová