Zelená metropole

Pohled shůry na Berlín západně od Braniborské brány a Postupimského náměstí je vskutku impozantní. Zelené moře, z kterého vyčnívá zlatě se třpytící socha Viktorie na vršku Vítězného sloupu. To je Tiergarten, přesněji Großer Tiergarten: 210 ha velký park s jezírkem, četnými mosty a můstky přes vodní toky, snad ještě početnějšími památníky, pomníky a bustami, ale také s přemnoženými raky červenými, zavlečenými z Ameriky, kterých tu vloni v létě vysbírali 3800, když se původně jejich počet odhadoval na dvě stovky, a s několika rušnými dopravními tepnami, které jím procházejí a maličko narušují dojem z obrovské oázy zeleného zdraví v srdci velkoměsta.
A teď si představte, že tenhle zdánlivě nekonečný park je ve skutečnosti jen zlomkem městské zeleně. Podle údajů Senátu (v Berlíně, jedné z 16 německých spolkových zemí, se tak označuje zemská vláda v čele se starostou) to skoro nikde ve městě není od jedné zelené plochy k druhé víc než 15 minut chůze. Když se sečtou veškeré zelené plochy, od rozlehlých lesů na západním a jihovýchodním okraji města přes všechny parky, veřejné zahrady, parkově upravené hřbitovy, vnitrobloky a drobné soukromé zahrádky až k zemědělským plochám a sportovištím, dostaneme se na téměř neuvěřitelných 44 % z celkové rozlohy města, která činí necelých 892 km2. Mimořádné na Berlínu je to, že navzdory přibývajícímu počtu obyvatel (od sjednocení Německa se zvýšil skoro o 5 %) a stoupající potřebě bytů přibývají i jeho zelené plochy. K nejnovějším patří třeba Gleisdreieckpark, který propojuje Kreuzberg s Schönebergem a byl otevřen postupně ve třech etapách v letech 2011–2014…

Shopping Cart