Zelená střecha

Nejrozšířenější byly takzvané květnaté bučiny. Krásné smíšené lesy, v nichž kralovaly buky a jedle, a jejichž příměsí byly javory mléče, kleny a smrky. S příchodem jara začínaly postupně kvést. Nejprve se rozvíjely hájové byliny, ty pak následovaly keře a jako poslední rozkvétaly a olistily se koruny stromů. Tyto původní bučiny se jen ojediněle uchovaly na jihu a jihovýchodě Šumavy a zůstaly také v údolích horských řek. Smíšené lesy vystupovaly až na Pláně, ale s přibývající výškou se jejich skladba měnila – přibývalo smrků a nově se objevovaly jeřáby ptačí, a tak postupně přecházely v horské bučiny. Ty byly temnější a v jejich přízemním patře se udržely už jenom traviny, kapradiny a z keřů hlavně drobné borůvky. Rostly až do výšek kolem 1200 metrů a dodnes jsou přirozeným pokračováním květnatých bučin, například v okolí Železné Rudy. Jsou také základem Milešického pralesa.
Původní horské smrčiny obsadily nejvyšší místa pohoří. Zůstávají základem Královského hvozdu a Boubínského pralesa, porůstají svahy Jezerní hory a dalších hor zvedajících se nad Pláněmi. Vždy v nich vládl šumavský smrk, který se po tisíciletí přizpůsoboval místním klimatickým podmínkám. Je vysoký a štíhlý, s větvemi téměř „připaženými“, aby po nich mohly každoroční spousty sněhu snadno sklouznout na zem. Zelená střechaKdyž byly v polovině 19. století původní lesy téměř vykáceny, majitelé polesí nechali na holinách vysazovat především rychle rostoucí a pro těžbu nejžádanější smrky. Nejprve se vysévala semena z původních šumavských smrků, ale kolem roku 1870 použili hajní semena ze šišek posbíraných v šumavském podhůří, dokonce i z lesů v rakouských Alpách. Tyto nepůvodní smrkové monokultury znehodnotily kvalitu místních lesů a jsou dnes největším šumavským problémem. Postihují je polomy a kůrovcové kalamity.Veškeré diskuse o tom, jak čelit lýkožroutu smrkovému – zda postižené stromy likvidovat nebo vše ponechat samovolnému vývoji – jsou v podstatě bezpředmětné, protože obojí je špatné. Jediným řešením s trvalým účinkem je obnova přirozených porostů. Jejich genofond dosud uchovávají ostrůvky původních lesních společenstev, odkud by také měla vzejít nová, zdravější generace obnovených šumavských lesů.

Hledáte ubytování na Šumavě? Najdete je na: http://www.travelguide.cz

Jan Votýpka, jr.

Shopping Cart