Železárny a Olejový ostrov

Tavení železa má ve Švédsku dlouhou tradici, která se datuje až do středověku. V Engelsbergu v severovýchodním Västmanlandu stojí na jejím počátku ve 14. století německý imigrant, horník Englika, podle něhož dostalo místo jméno. Skutečné hutě zde ale postavil až v roce 1681 podnikatel Per Larsson Gyllenhöök. Železná ruda se těžila v dolech v oblasti nedalekého Bergslagenu, zatímco k topení ve vysoké peci se používalo dřevěné uhlí, jehož zdrojem byly okolní lesy. Od začátku zdejší huť a železárny používaly na svou dobu velmi moderní výrobní postupy, a tak bylo výsledkem výrobního procesu vysoce kvalitní železo, které bylo ceněno i za hranicemi Švédska…

 

Úplné znění článku naleznete v tištěné podobě časopisu Země světa č. 11/2008
Další informace o Švédsku naleznet zde: www.sopka.cz

Shopping Cart