Železnicí na střechu světa

Si-ning (2300 m n. m.) býval významným městem a křižovatkou obchodních cest, kde se po staletí setkávala různá etnika: Tibeťané, Mongolové, Chanové (etničtí Číňané) a několik muslimských národů. V chladném říjnovém ránu, kdy se po Čching-chajské náhorní plošině válí hustá mlha, vyrážíme ze Si-ningu na prohlídku nejvýznamnější památky v okolí, tibetského kláštera Tersi Kumbum. V polovině 14. stol. se zde narodil mnich Congkhapa, zakladatel dnes nejrozšířenější školy tibetského buddhismu Gelugpa. O 200 let později tu vznikl klášter, který se později stal jedním ze šesti největších lamaistických klášterů vůbec. Ve zdejší klášterní škole začínali studovat mnozí významní převtělenci včetně dalajlamů před tím, než odjeli k dalšímu studiu do Lhasy. Pobývali a přednášeli tady významní tibetští lamové, klášter navštěvovali i mongolští chánové.
Při návratu do Si-ningu projíždíme topolovými alejemi s nádherně zlatými listy, teplota mezitím vystoupila až k 20 °C. Ve městě žijí dnes převážně Chanové a příslušníci muslimské národnostní menšiny Chuej, které jasně rozpoznáme nejen podle ozdobných šátků žen a bílých vyšívaných čepiček mužů, ale i podle výrazných středoasijských rysů. Pro gurmány, zejména pak milovníky masa, nabízí město širokou škálu dobrot z obou vyhlášených kuchyní. My si na doporučení našeho muslimského řidiče dáváme pozdní oběd v jedné z tradičních restaurací v blízkosti centrální mešity Tung-kuan. Po prohlídce mešity, jejíž jádro pochází ze 14. stol., trávíme zbytek odpoledne v přilehlé muslimské čtvrti tvořící nejživější část města…

Úplné znění článku naleznete v tištěné podobě časopisu Země světa č. 10/2015

Shopping Cart