Bitvy u Chlumce

Už roku 1040, za vlády knížete Břetislava I., prošla Zemskou branou vojska německého krále Jindřicha III. a byla nedaleko Chlumce, u Bíliny, poražena. Bylo to už druhé opojné vítězství českého knížete Břetislava nad vládcem mocné sousední říše, ale mělo neblahé důsledky. Jindřich napotřetí táhl na Prahu s obrovskou armádou a Břetislav nakonec musel přijmout pokořující porážku. Tento kníže po sobě zanechal pět synů a také problematické „stařešinské právo“, podle kterého měl vládnout v Čechách vždy nejstarší Přemyslovec.
Schopný Přemyslovec Soběslav I. se nechal roku 1125 zvolit českým knížetem, i když podle stařešinského práva měl nárok na trůn olomoucký Ota, zvaný Černý. Ten uprchl před Soběslavem k římskému králi Lotharovi a s jeho pomocí se chtěl v Čechách domoci svého práva. Lothar začal už koncem toho roku shromažďovat proti Čechům vojsko. Soběslav však byl svými špehy včas varován a s několikatisícovou armádou vytáhl do krušnohorského podhůří. V dřevěném Chlumci pak čekal na Lotharův příchod…

Úplné znění článku naleznete v tištěné podobě časopisu Země světa č. 2/2006

Hledáte ubytování v Krušných horách? Najdete je na: http://www.travelguide.cz

Jan Votýpka