Země světa

Jeruzalém - monotematické vydání časopisu Země světa

Tři tisíciletí města míru

Jeruzalém. Hebrejsky Jerušalajim, arabsky al-Kuds, posvátné město tří monoteistických náboženství a odedávna vysněný cíl poutníků… Jeruzalém V následujících článcích se budeme věnovat památkám, za nimiž sem dnes proudí každoročně miliony návštěvníků. Všechny jsou spojeny s příběhy, které utvářely dějiny města v rozpětí tří tisíc let, od doby, kdy polokočovné židovské kmeny od východu překročily Jordán a vybojovaly si …

Tři tisíciletí města míru Pokračovat ve čtení »

Jeruzalémské hradby a brány - časopis Země světa - monotematické vydání věnované Jeruzalému

Hradby a osm bran Svatého města

Jedné noci roku 943 hidžry, tedy našeho léta Páně 1537, měl sultán Süleymân I. ošklivý sen: octl se sám a bezbranný tváří tvář čtveřici rozzuřených lvů. Hned nazítří dal poslat pro své mudrce, kteří vystrašenému vladaři vysvětlili, že to se jistě sám Bůh zlobí, že Jeruzalém, svaté město islámu, nemá pořádné hradby…   A tak …

Hradby a osm bran Svatého města Pokračovat ve čtení »

Moria - časopis Země světa - monotematické vydání věnované Jeruzalému

Památná hora Moria

Biblická hora Moria neboli Chrámová hora (hebrejsky Har ha-Bajit, arabsky Harám aš-Šaríf) je spjata s Abrahámovým krutým příběhem se šťastným koncem i s osudy proroka Muhammada a jako taková je drahá srdci tří monoteistických náboženství: judaismu, islámu i křesťanství.   Moria Ať se na Jeruzalém díváme odkudkoli, málokdy ji lze přehlédnout. Dominuje svému okolí a její …

Památná hora Moria Pokračovat ve čtení »

Via Dolorosa - časopis Země světa - monotematickké vydání věnované Jeruzalému

Via Dolorosa

Kdo by neznal ony půvabné, většinou lidově prosté „křížové cesty“ na stěnách našich venkovských kostelů, nehledě na kapličky ve volné krajině, připomínající čtrnáct zastavení Kristovy cesty na Golgotu? A jaký pak může být zážitek z oné „pravé“ Křížové cesty v Jeruzalémě? Via Dolorosa Původní Via Dolorosa, ona „Bolestná“ či „Křížová cesta“, po níž se zbičovaný …

Via Dolorosa Pokračovat ve čtení »

Chrám Božího hrobu - časopis Země světa - mnotematicé vydání věnované Jeruzalému

Chrám Božího hrobu

Nejposvátnějším místem křesťanství v Jeruzalémě je chrám Božího hrobu, ve východních církvích kostel Vzkříšení, onen chrám všeho křesťanstva podobající se „stářím zešedivělé matce, do jejíž tváře vryl boj dlouhého života hluboké stopy,“ jak skoro před sto lety napsal Gustaf Dalman, německý teolog a první ředitel Německého evangelického ústavu pro výzkum starověku ve Svaté zemi.   Chrám …

Chrám Božího hrobu Pokračovat ve čtení »

Bethesda - časopis Země světa - monotematické vydání věnované Jeruzalému

Bethesda – v sobotu neordinujeme

Kde vlastně žili rodiče Panny Marie a kde leží ono místo s podivným jménem, místo jednoho z Ježíšových slavných zázraků? Bethesda Při samém začátku Via Dolorosa, zhruba 50 m za Lví branou, spatříme po pravé straně ulice celkem nenápadný dům s výrazně rustikovaným průčelím a dvěma gotickými portály (jeden z nich, s arabským nápisem, je zazděný). Na něj …

Bethesda – v sobotu neordinujeme Pokračovat ve čtení »

Zeď nářků - časopis Země světa - monotematické vydání věnované Jeruzalému

Zeď nářků

Při známém židovském smyslu pro humor nám čtenáři snad prominou, že téma tak citlivé a bolestné otevřeme místní anekdotou, kam že to Židé v Jeruzalémě chodí naříkat… „No přece na finanční úřad,“ zní odpověď.                                Zeď nářků Historicky korektní a správná odpověď samozřejmě zní, že už více než 1900 let je to prostor před mohutnou zdí …

Zeď nářků Pokračovat ve čtení »

Západní Jeruzalém - časopis Země světa - Monotematické vydání věnované Jeruzalému

Západně od Starého města

Jeruzalém během svého vývoje po celá staletí až na malé výjimky nevybočoval z rámce definovaného prastarými hradbami. Teprve 19. stol. přineslo podstatnou změnu v organismu města, k němuž pojednou přibyla rozsáhlá předměstí. U jejich zrodu stál londýnský bankéř a filantrop sir Moses Montefiore. Když v polovině 19. stol. navštívil Jeruzalém, posvátné město svých židovských předků, byl zděšen hygienickými …

Západně od Starého města Pokračovat ve čtení »

Olivetská hora - časopis Země světa - monotematické vydání věnované Jeruzalému

Na svazích Olivové hory

Z Olivové hory máme celé město jako na dlani. Přímo před námi, za mohutnými hradbami, se rozkládá plošina Chrámové hory se zlatou kupolí Skalního chrámu a nízkou mešitou al-Aksá a o něco dále pak celé defilé významných památek od Sionu přes chrám Božího hrobu až k pahorkům na severní straně Jeruzaléma. Málokteré město na světě lze takto …

Na svazích Olivové hory Pokračovat ve čtení »

Jad Vašem - časopis Země světa - monotematické vydání Florida

Jad vašem

Na zalesněném kopci v západní části Jeruzaléma známém jako „Herzlova hora“ nebo „hora Vzpomínek“ (Har Herzel nebo Har ha-Zikaron) se rozkládá izraelský národní hřbitov, kde je pohřben Theodor Herzl, zakladatel moderního sionismu, i jiní významní synové a dcery národa a také vojáci i civilní oběti bojů za nezávislost. Na západních svazích pahorku je pak Jad …

Jad vašem Pokračovat ve čtení »

Země světa - Florida

Stát slunečního svitu

Oficiální přezdívkou státu Florida je Sunshine State. Kromě ní má ještě mnoho dalších jako Aligátoří stát, Pomerančový stát, Květinový stát nebo Poloostrovní stát. Většina z nich je výstižná a pravdivá, stejně jako ta oficiální. Jejich množství je důkazem, že tento jihovýchodní výběžek americké pevniny je stále v hledáčku pozornosti. Ze sporadicky osídlených bažin se postupně přeměnil na …

Stát slunečního svitu Pokračovat ve čtení »

Evrglades - článek časopisu Země světa v monotematickém vydání Florida

Everglades – Řeka Trávy

Když byl v roce 1947 oficiálně vyhlášen národní park Everglades, vyšla současně i kniha vlivné publicistky Marjorie Stoneman Douglasové The Everglades: River of Grass („Everglades: řeka Trávy“). Autorka odvodila název od indiánského pojmenování oblasti Pa-hai-okee – Travnaté vody. V době, kdy kniha vyšla, byla už podstatná část nejznámějších floridských mokřadů odvodněna a využita coby zemědělská půda či …

Everglades – Řeka Trávy Pokračovat ve čtení »

Země světa - Florida - Miami

Několik zastavení v Miami

Miami není hlavním městem Floridy, tím je Talahasee na „floridské rukojeti“. Není ani největším, Jacksonville má obyvatel dvakrát více. Přesto pokud navštívíte Floridu, Miami jen těžko minete. Letíte na Floridu? Pak je to nejspíš do Miami. Děláte byznys na Floridě? Opět Miami. Jedete na plavbu po Karibiku? Pak vaším cílem není jiné město než Miami. …

Několik zastavení v Miami Pokračovat ve čtení »

Země světa - Florida - Miami Beach

Miami Beach není Miami

Lidé si často myslí, že Miami Beach je prostě takovou hezkou čtvrtí floridského velkoměsta Miami, která zahrnuje pláže a pobřeží. Je to přirozené, protože leží na dohled od centra Miami a honosí se podobnými výškovými stavbami. Ve skutečnosti jde o samostatné město, jehož vznik a vývoj byl poněkud odlišný od jeho souseda.  Miami Beach leží na …

Miami Beach není Miami Pokračovat ve čtení »

Země světa - Florida - Mys Canaveral

Mys, na kterém se sen stal skutečností

Mys Canaveral je součástí Merrittova ostrova, který je oddělen od floridské pevniny lagunou jménem Indiánská řeka. Oblast kolem řeky byla svého času vyhlášenou pěstírnou pomerančů. Indian River Oranges si prý nechával posílat i ruský car. Sám ostrov je z větší části porostlý původní vegetací. Právě zde byla v roce 1949 založena základna válečného námořnictva, kde se …

Mys, na kterém se sen stal skutečností Pokračovat ve čtení »

Země světa - Florida - Aligátoři

Králové bažin

Jsou všude. Alespoň tak se vám to může zdát po jisté době pobytu. Prvního aligátora možná uvidíte už při cestě z letiště. Vzhledem k tomu, že voda je na Floridě všudypřítomná a současně představuje pro aligátory přirozené prostředí, to není překvapivé. Postupně pochopíte, že aligátora můžete nalézt v každé strouze či tůni, dokonce i v louži na vašem dvorku. …

Králové bažin Pokračovat ve čtení »

Země světa - Florida - kapustňáci

Zvědaví pacifisté

Nikoho neloví a nikdo neloví je. Jsou přátelští a velmi zvědaví. Lidé je chrání a na Floridě k nim mají dokonce tak vřelý vztah, že si je zvolili za State Marine Mammal – symbolického mořského savce svého státu. Pokud cestujeme kolem upravených floridských rezidencí, velmi často najdeme před pečlivě ostříhaným trávníkem jejich sochy. Drží poštovní schránku …

Zvědaví pacifisté Pokračovat ve čtení »

Země světa - Florida - Orlando

Proč Orlando?

Orlando je největší floridské město ležící ve vnitrozemí. Tři větší, která jsou před ním v celkovém žebříčku, vznikla na mořském pobřeží. Vzhledem k charakteru Floridy, kde je moře jedním z hlavních benefitů, by se chtělo takové město politovat: Tak velké a neleží u moře!? Jenže když se podíváme na statistiku návštěvnosti, překvapeně zjistíme, že Orlando je jedním z …

Proč Orlando? Pokračovat ve čtení »