Země světa

Egypt - plachetnice na Nilu

Po stopách faraonů

Ta-meri: ve staré egyptštině Země milovaná nebo též obdělaná. Druhému významu se blížil i dávný název Kemet – Černá země. Svým obyvatelům připomínala lotos, jehož stonek tvořila životodárná řeka Nil a květ pak její delta ústící mnoha rameny do Středozemního moře. Právě v deltě se dobře dařilo šáchoru, z něhož se ve starověku vyráběly suknice, sandály, koše, …

Po stopách faraonů Pokračovat ve čtení »

Dějiny Egypta - klášter sv. Kateřiny na Sinaji s Mojžíšovou horou v pozadí

Egypt po faraonech

Dějiny Jako malá jsem si s oblibou listovala v Kapesním atlasu světa. Vedle mapek a vlajek jednotlivých států mě zaujala podivná anomálie: Sjednocená arabská republika se rozkládala na dvou kontinentech, aniž by spolu obě sjednocené země – Egypt a Sýrie – vůbec sousedily. Původně měl být součástí této podivné konfederace i Jemen, ale nakonec se nepřipojil a …

Egypt po faraonech Pokračovat ve čtení »

Pyramidy v Gíze - zleva Menkaureova, Rachefova a Chufuova

Pyramidy v Gíze

Patrně největším egyptským turistickým magnetem jsou pyramidy. Je to dáno jejich stářím i monumentalitou. Nad jejich vybudováním se i dnes tají dech a rozum zůstává stát: Jak to ti dávní stavitelé s minimálním technickým vybavením vůbec mohli dokázat, jak jen ty obrovské kamenné kvádry dopravovali na staveniště, kdo a proč všechno projektoval a jak je možné, …

Pyramidy v Gíze Pokračovat ve čtení »

Théby (Veset) - Celkový pohled na zádušní chrám královny Hatšepsut v Dér el-Bahrí

Théby – královské nekropole

Panovníci Nové říše upustili od stavění nákladných pyramid, namísto nichž si nechávali budovat skalní hrobky. Zabezpečit proti zlodějům je měla především složitá změť chodeb, různé nástrahy a co nejnepravděpodobnější umístění pohřební komory.  Největší koncentraci skalních hrobů králů, královen a vysokých hodnostářů najdeme na nekropoli na západním břehu Nilu v hornoegyptském Vesetu, známém také pod řeckým …

Théby – královské nekropole Pokračovat ve čtení »

Luxor a Karnak - vstup (první pylon) do Amonova chrámu v Luxoru

Luxor a Karnak

Karnak a Luxor Na východním břehu Nilu leží naproti Údolí králů, na dohled od pohřbených faraonů, dnešní Luxor, půlmilionová metropole Horního Egypta. Na vrcholu své slávy kolem roku 1300 př. n. l. mělo město tehdy zvané Veset celý milion obyvatel a zanechalo tu dalším generacím skvělé památky. V centru města hned u řeky se rozkládá 260 …

Luxor a Karnak Pokračovat ve čtení »

Řeka Nil - pastviny podél řeky v Horním Egyptě

Životadárný Nil

Řecký filozof Hérodotos označil Egypt za dar Nilu. Tato nejdelší řeka Starého světa se vine jako zelený had pouštěmi a sama její existence se jeví jako zázrak: Nejenže protéká nejsuššími oblastmi Afriky, ale zdánlivě se obejde bez jakýchkoliv přítoků. Tak se to alespoň jevilo dávným Egypťanům, kteří jí říkali prostě Iteru – Řeka. Vděčili jí …

Životadárný Nil Pokračovat ve čtení »

Plavba po Nilu - hotelové lodě čekající před zdymadlem v Esně

Plavba po Nilu – z Luxoru k Asuánu

Plavba po Nilu Většina egyptských starověkých památek leží v blízkosti Nilu, a tak je výhodné využít k jejich poznávání loď. Cestovní kanceláře to pochopily už před dobrými 150 lety. Pokud máte odpor k výletním obrům brázdícím s tisíci lidmi na palubě moře, zachovejte klid: Po Nilu jezdí lodě podstatně menší a útulnější. Po společném týdnu budete všechny spolucestující i …

Plavba po Nilu – z Luxoru k Asuánu Pokračovat ve čtení »

Núbie - tradiční dřevěné plachetnice felúky na Nilu v Asuánu

V zemi Núbijců

Núbie byla dávná říše rozkládající se přibližně mezi dnešním Asuánem a súdánským Chartúmem; Egyptu patří v současnosti pouhá čtvrtina jejího někdejšího území. Snědí Núbijci sloužívali v egyptské armádě jako žoldnéři, zejména vynikali jako lučištníci. Ti vzdělanější byli často skvělými lékaři, dokonce samotných faraonů. Dnes se jejich potomci starají hlavně o pohodlí turistů. Střediskem egyptských Núbijců je téměř …

V zemi Núbijců Pokračovat ve čtení »

Alexandrie - pevnost sultána Qájitbáje

Alexandrie

Šestimilionová Alexandrie, arabská al-Iskandaría, je dnes správním střediskem stejnojmenného regionu a druhou největší metropoli v zemi, ale ve srovnání s tisíci lety egyptských dějin se jedná vlastně o město velmi mladé. A přitom už na první pohled přívětivé. Půldruhého století sbližování Egypta se západní Evropou Alexandrii natolik přiblížilo evropským městům, že se v jejích ulicích, nebýt arabských …

Alexandrie Pokračovat ve čtení »

Káhira - Pohled na jižní část ostrova Gezira, kde stojí mj. káhirská Opera (velký žlutý komplex vpravo dole), a centrum Káhiry (vlevo vzadu). Druhý břeh Nilu (vpravo) patří již Gíze

Káhira – pod vítěznou hvězdou

Desetimilionová Káhira je živým, energií nabitým městem, možná až příliš živým pro návštěvníka, který ji napoprvé vidí z pozice řidiče za volantem (to raději ne) nebo z pozice spolujezdce v taxíku (zvykneme si). Ale pro turistu bloumajícího pěšky mezi stinnými parky, památkami a přívětivými kavárničkami je místem příjemných a nezapomenutelných zážitků. Káhira je přibližně o tisíc, případně dokonce …

Káhira – pod vítěznou hvězdou Pokračovat ve čtení »

Umění starého Egypta - Vešebty - sošky v podobě stojící mumie

Výtvarné umění pro tento i onen svět

Umění starého Egypta Podobně jako později křesťané, i staří Egypťané věřili, že jejich život smrtí nekončí, pouze se změní v život věčný, mnohem lepší. Nikoli však pro každého. I oni totiž předstupovali před poslední soud, kde na ně čekal bůh podsvětí Usir (řecky Osiris) a jeho pomocníci Anup (se šakalí hlavou, řecky Anubis) a Thovt (s …

Výtvarné umění pro tento i onen svět Pokračovat ve čtení »

Egypťané - ženy v Káhirské kavárně

Egypťané a Egypťanky

Egypťané a Egypťanky Společnost Netflix nedávno natočíla seriál o královně Kleopatře, kde ji ztvárnila černošská herečka. V době, kdy Othella na jevišti nesmí představovat herec jiné než tmavé kůže, byl toto pro mnohé šok opačného rázu. A zareagovalo i Egyptské muzeum v Káhiře: Připomnělo světu, že královna Kleopatra měla kůži bílou a hovořila řecky plus pěti dalšími …

Egypťané a Egypťanky Pokračovat ve čtení »

Egyptská kuchyně - pouliční příprava shawarmy

Egyptská kuchyně

Egyptská kuchyně je založena hodně na zelenině a luštěninách, mnoho jejích pokrmů je bezmasých. Zdaleka to však neznamená, že by maso na jídelníčku zcela chybělo. Nejčastěji se v Egyptě konzumuje drůbež, především kuřata, dále též skopové či jehněčí a oblíbená jsou holoubata. Typické jsou i vydatné sladkosti a dezerty, často obsahující datle, mandle a med. K nejtypičtějším …

Egyptská kuchyně Pokračovat ve čtení »

Istanbul - pohled ze Zlatého rohu na nábreží ve ctvrti Eminönü a mešitu sultána Süleymâna na třetím istanbulském pahorku

Brána k Orientu

Istanbul, jedno z nejvíce fascinujících a nejrušnějších měst na světě, se rozprostírá na dvou kontinentech. Průliv Bospor, který spojuje Černé moře s Marmarským, ho rozděluje na část evropskou („thráckou“) a asijskou („anatolskou“). Ve své dlouhé existenci neslo město mnohá jména: Byzantium, Nova Roma, Konstantinopol, Kostantiniyye, Islambol, Carigrad. Téměř 2000 let byl hlavním městem Římské, Byzantské a Osmanské …

Brána k Orientu Pokračovat ve čtení »

Chrám Hagia Sofia - pohled na průčelí

Hagia Sofia

Když byzantský císař Justinián, vášnivý zastánce křesťanské víry, vstupoval 27. prosince 537 do právě dokončeného chrámu Hagia Sofia, měl podle kronikáře Prokopia z Kaisareie zvednout paže k nebi a zvolat: „Požehnán budiž Bůh, jenž si mě zvolil, abych tak velkou práci dovedl do konce. Ó, Šalomoune, já jsem tě předčil…!“ Císařovo srovnání patřilo biblickému Šalomounovu chrámu, …

Hagia Sofia Pokračovat ve čtení »

Istanbulské cisterny - Valentův akvadukt

Vzdušné řeky a podzemní paláce žíznivého města

Istanbulské cisterny a kanály Padesát dva kamenných schodů vede do ohromujícího podzemního chrámu zaplaveného vodou. Kapky padají z klenutých stropů podepřených sloupy a žbluňkají na zrcadle vodní hladiny. Sloupy a klenby cisterny Yerebatan, prastarého vodního zásobníku, jsou zahaleny do šerosvitu. Hra odrážejících se světel a stínů za doprovodu subtilních hudebních tónů vytváří jedinečnou, magickou kulisu. …

Vzdušné řeky a podzemní paláce žíznivého města Pokračovat ve čtení »

Byzantské umění v Istanbulu - pevnost Yedikule na místě někdejší Zlaté brány

Byzantské umění

Byzantské umění Byzantská minulost se v dnešním Istanbulu připomíná několika typy staveb – církevními, palácovými, ale také užitkovými a fortifikačními. Kromě Valensova akvaduktu a monumentálních cisteren, s nimiž jsme se seznámili v předchozím článku, patří k nejpůsobivějším světským byzantským stavbám současného Istanbulu Theodosiovy hradby, které chránily město po více než 1000 let. Za vlády císaře Theodosia II. byly při …

Byzantské umění Pokračovat ve čtení »

Istanbulské mešity - celkový pohled na Princovu mešitu od architekta Mimara Sinana

Miʼmâr Sinân a istanbulské mešity

Architekt Mimar Sinan Z terasy na střeše mého hotelu se kochám svítáním nad Bosporem. Nad Süleymânovou mešitou ještě nesměle visí bledý kulatý měsíc. Působí to dojmem, jako by ho jeden ze špičatých minaretů chtěl nemilosrdně shodit z nebe na zem, aby ukončil spánek města na sedmi pahorcích. Po Bosporu, zahaleném v tuto hodinu do oparu, znaveně plují lodě …

Miʼmâr Sinân a istanbulské mešity Pokračovat ve čtení »

Istanbulské bazary - část Egyptského bazaru s kořením, sušenými plody a sladkostmi

Bazary – v orientálním shopping centru

Istanbulské bazary Eminönü, části čtvrti Fatih u Galatského mostu přes Zlatý roh, je rušno. Davy lidí proudí po nábřeží a mizí v labyrintu úzkých strmých uliček plných krámů a pultů se zbožím. Denně jich tu projdou více než dva miliony! Všude panuje kosmopolitní chaos: cestující s balíky a batohy, turisté, pouliční prodavači, matky vedoucí své …

Bazary – v orientálním shopping centru Pokračovat ve čtení »

Palác Topkapi - celkový pohled

Topkapi a blyštivá nádhera sultánských paláců

Za více než 450 let, po které vládli z Konstantinopole/Istanbulu, obývali osmanští sultáni ve městě několik paláců. Nejdéle, téměř čtyři století, využívali ten první, Topkapı Sarayı. Dnes je v něm muzeum, o němž se říká, že se svými honosnými pavilony, klenotnicemi plnými drahokamů, svatyněmi a harémem v sobě ukrývá více barvitých příběhů než většina světových muzeí dohromady. Palác …

Topkapi a blyštivá nádhera sultánských paláců Pokračovat ve čtení »