Bordeaux na sto způsobů

Leží na jihozápadě Francie, v historické Akvitánii, na dolním toku dvou řek Garonne a Dordogne. Jejich soutok, v podstatě obrovité říční estuárium dlouhé kolem 70 km, končí v Atlantském oceáně a říká se mu Gironde, stejně jako přilehlému departmentu.
Bordeauxské vinice vytvářejí pás široký v průměru 20-30 km, který se táhne po obou březích obou řek i podél ústí Gironde – s výjimkou jeho severovýchodního okraje. V závislosti na půdě, na reliéfu a mikroklimatu se místo od místa rodí hrozny s poněkud odlišnými vlastnostmi, které charakterizují i různé druhy místních vín. Tak se zformovaly i ony proslulé podoblastí i kraje Bordeaux, kdy znalci vín nemohou mezi skvělými najít to nejlepší. Někteří přísahají na Médoc, jiní na Blaye, Graves, Bourg a ti největší gurmáni i na tak malé viniční okrsky jako je Barsac, Cérons, Pomerol či St. Emilion. Tady všude se pěstují modré hrozny, které dávají nejlepší červená světová vína. Ti, kdo se chtějí lišit, nebo prostě milovníci přírodně sladkých až likérových bílých vín, však nedají dopustit na vinice v „meziřící“, na trojúhelníkovitém území vklíněném mezi sbíhající se řeky Garonne a Dordogne. Říká se mu Entre-Deux-Mers a pocházejí odtud slavné značky medově nazlátlého vína Cadillac a Loupiac. Na světě prý existuje několik set odrůd vinné révy, ale v Bordeaux se jich pěstuje jen pět základních a několik doplňkových…

Úplné znění článku naleznete v časopise Země světa č. 6/2002.

Další informace o Francii naleznet zde: http://www.sopka.cz

Jan Votýpka, jr.