Coimbra – město studentů

Coimbra, občas označovaná jako portugalský Oxford, leží na hlavním železničním tahu spojujícím obě největší portugalská města. Když jsem do ní před 19 lety přijížděl poprvé, bylo to právě vlakem z Lisabonu. Dodnes si vzpomínám, jak jsem tehdy nevěřícně hleděl do jízdního řádu, který tvrdil, že expres dojede do Coimbry za rovné dvě hodiny. Nutno přiznat, že dojel na minutu přesně.

Rozhodujícím faktorem, který po staletí utváří charakter Coimbry, je přítomnost univerzity a jejích studentů. První portugalskou univerzitu založil král Dinis, řečený Spravedlivý, svým výnosem z roku 1290 a papež Mikuláš IV ji téhož roku stvrdil bulou. V té době byl jejím sídlem Lisabon, ale již v roce 1308 přeložil Dinis univerzitu do Coimbry. Zřejmě proto, aby Coimbru odškodnil za ztrátu postavení hlavního města království, kterým byla až do roku 1255. Ještě dvakrát se pak na určitou dobu univerzita vrátila do Lisabonu, až ji v roce 1537 král João (Jan) III. definitivně vrátil do Coimbry. Zároveň s tím reformoval král studijní plány a povolal sem univerzitní mistry z Paříže, Salamanky a dalších významných univerzit té doby. Další velkou reformou prošla univerzita v 18. století za vlády Josého (Josefa) I. a jeho ministerského předsedy markýze de Pombal. Tehdy byla založena fakulta matematiky a přírodních věd, do více experimentální podoby byla změněna lékařská fakulta, významné teoreticko-doktrinální změny byly provedeny i na právnické a teologické fakultě.

Po vyhlášení republiky roku 1910 byly založeny univerzity v Lisabonu i Portu, takže Coimbra přišla o svou jedinečnost, ne však o postavení nejstarší univerzity ani o své studenty. Dnes jich je kolem 22 000, studují na osmi fakultách a v běžícím semestru je v městě prostě nemůžete přehlédnout, i když v tradičním kroji, který tvoří černá suknice batina a rovněž černý plášť capa, zakonč…