Diamant na soutoku

V dobách revolučního kvasu se hlavní město Spojených států stěhovalo z místa na místo podle toho, kde zrovna zasedal Kongres. Prvním oficiálním hlavním městem po uzavření míru s Velkou Británií se stal New York. Tam byl také roku 1789 uveden do svého úřadu první americký prezident George Washington. V letech 1790–1800 pak byla hlavním městem Philadelphie, ale v té době už bylo rozhodnuto o stavbě nového hlavního města. Zlí jazykové tvrdí, že jeho místo vybral první americký prezident tak, aby měl do města blízko ze své nedaleké farmy Mount Vernon ve Virginii. Každopádně bylo nové město lépe dostupné pro delegáty ze vzdálených jižních států, jako byla Georgie či Jižní Karolína.
Čtverci postavenému na špičku se v anglosaském prostředí často říká diamond (diamant). Přesně takový tvar mělo území, schválené Kongresem na počátku 90. let 18. stol. pro výstavbu města a nazvané s odkazem na Kryštofa Kolumba Kolumbijským okresem. Strana čtverce měřila deset mil a prostor v sobě zahrnoval jak už zmíněný Georgetown, tak o něco jižněji položený přístav Alexandria na virginské straně. Teoreticky by tak měla být rozloha celého hlavního města sto čtverečních mil (256 km2), ale není tomu tak. Současná rozloha hlavního města USA je pouze něco přes 68 čtverečních mil (177 km2). Důvodem je to, že už v roce 1846 se virginská část odtrhla od federálního distriktu a připojila zpět k Virginii. Příčiny, které k tomu vedly, trápí hlavní město dodnes.

Zdanění bez zastoupení

Ve Washingtonu, D.C. žije dnes 700 000 obyvatel, což ho řadí v rámci USA až na 20. místo. Každý den však přijíždí do federálních úřadů množství lidí z obou vedlejších států, takže většina automobilů, které uvidíme v centru, má virginskou nebo marylandskou poznávací značku. Pokud narazíme na místního rezidenta, najdeme na jeho značce podivuhodný nápis, který je neoficiálním mottem celého D.C. – Taxation without representation. Každý Američan, znalý historie své země, ihned pozná, že jde o úpravu slavného revolučního hesla No taxation without representation (žádné zdanění bez zastoupení).
I když se zdejší obyvatelé zúčastňují například prezidentských voleb, jejich volební práva jsou silně omezena. District of Columbia totiž nemá plnohodnotné zastoupení v Kongresu. Ve Sněmovně reprezentantů ho zastupuje jen tzv. delegát, který je ovšem nevolený, a přestože může hlasovat ve sněmovních výborech, o konečné podobě zákonů hlasovat nesmí…

Úplné znění článku naleznete v tištěné podobě časopisu Země světa č. 5/2019