Falické věže Kappadokie

Kolik autorů se už snažilo o popis kappadockých skalních měst!
Jedním z nejstarších byl řecký spisovatel Xenofon, žák Sokratův, který se roku 401 př. n. l. připojil ke Kýrově válečné výpravě a na zpáteční cestě prošel Kappadokií. V jedné pasáži své Anabáze popisuje podzemní obydlí, v nichž žijí lidé společně se zvířaty a podzemím se pohybují skrze tunely a po žebřících. Ani místní silné víno, neuniklo jeho zájmu…

Další informace o Turecku naleznet zde: http://www.sopka.cz

Vratislav Čermák