Hudební Vídeň

Josef Haydn složil 13 oper, přes 100 symfonií a další stovky skladeb. Po letech strádání se příchodem do Vídně konečně dožil zaslouženého ocenění, a byl dokonce autorem rakouské hymny, která se později stala i hymnou německou. Takřka opačný osud sdílel W. A. Mozart. I přes rivalitu kapelníka Antonia Salieriho a kritiku císaře Josefa II. („Příliš mnoho not“), jak je známe z Formanova filmu, byl Mozart u vídeňského dvora zpočátku velmi vážen – dlouho ho věnčila gloriola zázračného dítěte; nakonec však zemřel takřka v zapomnění a odpočívá v hromadném hrobě. Za pouhých 36 let života dokázal složit 12 oper a na 600 dalších skladeb, které hudební žánr ovlivnily na další dvě století…

Úplné znění článku naleznete v tištěné podobě časopisu Země světa č. 10/2004

Další informace o Rakousku naleznet zde: http://www.sopka.cz

Shopping Cart