Jantar – sluneční substance

Od těchto nejstarších dob až do současnosti je jantar oblíbeným ozdobným kamenem. Jako vzácnost se objevuje v záhrobních výbavách egyptských faraonů i v palácích mykénských a krétských vládců. Ale teprve Řekové a po nich Římané dokázali zorganizovat jeho pravidelnou dopravu z Pobaltí až ke Středozemnímu moři, antickému „středu světa“. Tak vznikaly známé jantarové stezky, které spolu se stezkami zlatými, solnými a hedvábnými vytvářely základ mezinárodní dopravní sítě. Nejfrekventovanější řecká obchodní cesta vedla východní Evropou po řekách Visle a Bugu do Černého moře a odtud Dardanelami do moře Středozemního. Římané využívali několika stezek a jedna z nich vedla od Visly na Odru a přes Moravu a Maďarsko do jadranského přístavu Aquileia u dnešního Terstu…

Úplné znění článku naleznete v tištěné podobě časopisu Země světa č. 1/2006

Další informace o Pobaltí naleznet zde: http://www.sopka.cz

Jaroslava Janoušová