Jeho veličenstvo Kapr

Ty překrásné rybníky neleží uprostřed polí, luk a lesů pro naše potěšení. Nebyly napuštěny ani kvůli rekreantům, chatařům a veslařům, kteří si myslí, že jim rybniční hladina patří. Ba ani kvůli vodním ptákům, žabám, vážkám a dalším obyvatelům rákosin. Ty rybníky byly založeny kvůli kaprům. Je málo zvířat na světě, kvůli kterým byli lidé ochotni proměnit celou krajinu, jen aby vytvořili co nejpříjemnější podmínky pro spokojný život jednoho živočišného druhu. A už vůbec nejsme ochotni připustit, že ty poetické modré hladiny jsou svou podstatou technické stavby, jakési hospodářské výběhy pro celoživotně hýčkaného, ale nakonec přece jen snědeného kapra.
Rodokmen kapra je delší než rodokmeny nejstarších šlechtických rodů Evropy. Sahá až do starověku, kde můžeme sledovat dvě jeho samostatné větve – jedna vychází z Evropy, druhá nezávisle na první, mizí v šerém dávnověku Číny a jihovýchodní Asie. Na těchto dvou, vzájemně značně vzdálených místech světa, byl z kapra divokého, říčního vyšlechtěn kapr domácí…

Úplné znění článku naleznete v časopise Země světa č. 8/2002.

Hledáte ubytování v Třeboni? Najdete je na: http://www.travelguide.cz

Jan Votápka j.r.

Shopping Cart