Krajina šestnácti hradů

Gotický hrad nad obcí Klapý byl kolem roku 1270 vystavěn Lichtenburky, později ho vlastnil Jan Lucemburský a Zajícové z Valdeka. Zbytky šlechtického sídla charakterizují dvě vysoké věže. Hrad (i s podhradím) byl opuštěn již po husitských válkách, přilehlé tržní městečko zaniklo, a stavba se nakonec v 16. století změnila ve zříceninu. Dnes se dá vystoupit na rekonstruovanou Bílou věž, sloužící rovněž jako rozhledna.
Bezprostředí souvislost s Házmburkem má Budyně nad Ohří. Gotický vodní hrad byl původně také královským majetkem, ale Jan Lucemburský jej vyměnil se Zbyňkem Zajícem z Valdeka za hrad Žebrák. Jeho vnuk, Jan Zbyněk Zajíc z Házmburka, se proslavil rozsáhlými kulturními zájmy včetně alchymie i astronomie – hostil spisovatele Bartoloměje Paprockého z Hlohol i Bavora Rodovského z Hustiřan, který na budyňském zámku zemřel. V objektu, romanticky upraveném na počátku 20. století, se dochovaly pozdně gotické interiéry a ve Zlatém sále i pozoruhodné nástěnné malby ze 16. století. V nedávné době se do zámku vrátil tzv. Budyňský drak, vlastně krokodýl, přivezený z cesty do Palestiny v roce 1521. Atraktivní alchymistická expozice je součástí obnoveného Jandova městského muzea…

Úplné znění článku naleznete v tištěné podobě časopisu Země světa č. 12/2003

Hledáte ubytování v Českém středohoří? Najdete je na: http://www.travelguide.cz