Krasavci z parku Addo

Mezinárodní zástup turistů na vyhlídce kousek od napajedla však trpělivě čeká na jiné žíznivce. Horký den je téměř zárukou, že čekání dnes bude úspěšné. A opravdu, v dálce na vyšlapané cestě v podrostu se objevuje řada velkých tmavých hřbetů. Stádo asi dvaceti slonů se přibližuje k napajedlu, a jak se blíží k vodě, mění se jejich rozvážné tempo v ostrý klus. To už cvakají spouště fotoaparátů a kamery běží naplno. Když sloni ukojí nejhorší žízeň, přecházejí do bezstarostného dovádění. Zdá se, že ani zvětšující se dav dychtivých turistů nemůže narušit pocit bezpečí mohutných chobotnatců. Národní park Addo Elephant je totiž jejich domovem a posledním útočištěm.
Národní park Addo Elephant leží v jihoafrické provincii Východní Kapsko asi 70 km od města Port Elizabeth. Se svojí rozlohou 125 000 ha sice nepatří k největším, ale jeho význam je veliký, neboť se na jeho území nachází poslední významné stádo kapských slonů. Tito sloni patří mezi slony africké a svojí velikostí stojí mezi menšími pralesními bratránky z rovníkové Afriky a větším poddruhem z rozlehlých savan na východě. Obývali kdysi celý pobřežní pás mezi náhorní plošinou Karoo a pobřežím Indického oceánu. Honba za slonovinou však jejich stáda zdecimovala už před obdobím intenzivní kolonizace. Hlavní konflikt s člověkem však nastal v době, kdy se v tomto úrodném pobřežním pásu začaly zakládat rozsáhlé farmy…

Plné znění článku naleznete v tištěné podobě časopisu Země světa č. 11/2004

Další informace o Jihoafrické republice naleznet zde: http://www.sopka.cz

Shopping Cart