Křišťál a porcelán pro krále

Vznikaly papírny vyrábějící lidové obrázkové knížky, ve vogézském Mirecourt spatřily světlo světa vynikající housle, v Liffol-le-Grand komfortní nábytek. Za dlouhých zim vytvářely prosté Lotriňanky lidové výšivky a v rokokovém Stanislavově zámku Lunéville se v rukou šlechtičen rodily nádherné perlové výšivky.
Lotrinsko je ale především zemí skla a porcelánu. Malé sklárny vznikaly už za Římanů ve 3. století. Po středověké pauze vyrostla roku 1586 v Saint-Louis u Bitche nejstarší sklářská huť Francie. Říká se jí něžně La vieille dame, Stará dáma…

Úplné znění článku naleznete v tištěné podobě časopisu Země světa č. 2/2004

Další informace o Francii naleznet zde: http://www.sopka.cz

Shopping Cart