Když je v muzeu orchestrion

Postavička savojského flašinetáře zdobí muzejní emblém a její trojrozměrná hliněná obdoba zase postává za skutečným flašinetem v jednom z muzejních sálů. Jinak jsou tu ale vedle předmětů domácí výroby vystaveny exponáty, které pocházejí z různých evropských zemí, protože muzeum bylo již v době svého otevření (1988) koncipováno tak, aby se časem mohlo stát ústřední institucí svého druhu v Evropě. Dnes je plně zapojeno do mnoha aktivit svého zřizovatele a provozovatele, Sdružení mechanické hudby, které v Les Gets pořádá i populární mezinárodní hudební festivaly a mezinárodní burzy. Sdružení i muzeum už získaly takové renomé, že odborné kruhy pokládají Les Gets za metropoli mechanické hudby…

Úplné znění článku naleznete v tištěné podobě časopisu Země světa č. 2/2008