Lesní hrádek Aichelburg

Šlechtic Berthold Aichelburg vlastnil v letech 1847 až 1861 maršovské panství a výrazně ovlivnil rozvoj celých východních Krkonoš. Přispěl ke zlepšení života zdejších horalů, podpořil založení sklárny a několika brusíren dřeva v Temném Dole, postavil pilu se šindelárnou a přádelnu lnu. V Malé a Velké Úpě výhodně prodal horalům pozemky pro založení nových luk a chalup. Po revolučním roce 1848 pochopil nutný rozvoj samosprávy i místních úřadů. Prosadil zřízení soudního okresu Maršov i otevření hraničního přechodu s celnicí v Malé Úpě…

 

Hledáte ubytování v Krkonoších? Najdete je na: http://www.travelguide.cz

Shopping Cart