Lesní hrádek Aichelburg

Dřevěná síň na zbytcích kamenných zdí a vedle ní zdáli nepřehlédnutelná čtyřboká kamenná věž – taková je současná podoba hrádku Aichelburg, za jehož stavbou se skrývá podivuhodná minulost.

Šlechtic Berthold Aichelburg vlastnil v letech 1847 až 1861 maršovské panství a výrazně ovlivnil rozvoj celých východních Krkonoš. Přispěl ke zlepšení života zdejších horalů, podpořil založení sklárny a několika brusíren dřeva v Temném Dole, postavil pilu se šindelárnou a přádelnu lnu. V Malé a Velké Úpě výhodně prodal horalům pozemky pro založení nových luk a chalup. Po revolučním roce 1848 pochopil nutný rozvoj samosprávy i místních úřadů. Prosadil zřízení soudního okresu Maršov i otevření hraničního přechodu s celnicí v Malé Úpě. Byl výborný muzikant a skladatel. K pivovaru přistavěl divadelní sál a v roce 1855 založil tradici promenádních koncertů v Janských Lázních, kde vystupovala i jeho kapela. Lidem se tehdy žilo lépe a měli Bertholda v úctě. I dnes se po něm jmenuje 10 km dlouhá vycházková trasa z Horního Maršova k hrádku Aichelburg a dál do Velké Úpy. Začíná poblíž historického areálu hřbitova v Horním Maršově, prochází kolem řady významných a zajímavých objektů v Maršově a v Temném Dole. Odtud stoupá po lesních cestách k opravenému lesnímu hrádku Aichelburg a pokračuje úbočím Světlé hory přes chráněný soubor lidové architektury na Velkých Tippeltových boudách. Prochází kolem horské farmy Sosna na Valšovkách a sestupuje do Velké Úpy k historickému centru města Pec pod Sněžkou.

Náhlá smrt Bertholda, hraběte z a na Aichelburgu, 13. května 1861 otřásla všemi obyvateli panství Maršov. Vykonal mnoho dobrého, a tak vzpomínka na něj neskončila pouhými proslovy na pohřbu. Lesní personál se rozhodl hraběti vystavět důstojný pomník. Protože hrabě měl romantickou povahu, navrhl správce maršovského majetku Heinrich Schubert lesní hrádek. Vyrostl na skalním výcho…

Úplné znění článku naleznete v tištěné podobě časopisu Země světa – Krkonoše