Liparské ostrovy - pohled z vyhlídky Quattrocchi na ostrově Lipari na severní stranu ostrova Vulcano, uprostřed nízký sopečný kužel Fossa

Liparské ostrovy – na návštěvě u Héfaista

U severního pobřeží Sicílie, uprostřed smaragdově zeleného Tyrhénského moře, vytvořily sopky archipel se sedmi nádhernými ostrovy: Lipari, Salina, Filicudi, Alicudi, Stromboli, Panarea a Vulcano. Žije na nich 11 500 obyvatel. Ostrovy jsou poměrně členité, s jeskyněmi, strmými útesy a nádhernými výhledy. Nabízejí krásnou přírodu, sopky, malebné přístavy, rybolov, potápění a samozřejmě několik skvělých pláží. Každý z nich má svůj vlastní charakter a kouzlo.

Naše loď vyplula z Milazza se středověkým hradem a pevností, jednou z prvních normanských staveb na Sicílii, a nabrala kurz na Lipari, hlavní ostrov celého souostroví, jemuž dal i jedno z jeho jmen.

Liparské ostrovy - nábřeží v Lipari
Nábřeží v Lipari na stejnojmenném největším ze sedmi ostrovů tvořících souostroví nazývané Liparské či Aeolské ostrovy

Pětitisícové Lipari je půvabné městečko, nad jehož historickou částí s klikatými uličkami dominuje kopec s citadelou a hradem z 16. stol. Barokní kostel v centru pevnosti, se čtverhrannou zvonicí přitisknutou k průčelí, je zasvěcen sv. Bartoloměji. Od kostela vede dlouhé schodiště do dolní části města s přístavem. V areálu hradu je umístěno rovněž Archeologické muzeum, které odráží 7500 let historie ostrovů. Nese jméno významného italského archeologa Luigiho Bernabò Brey, který působil především na Sicílii a Liparských ostrovech. V několika budovách hradního komplexu je více než 40 sálů, v nichž jsou vystaveny archeologické nálezy od prehistorie po byzantské období, zvláštní oddělení jsou věnována podmořské archeologii, náhrobkům a stélám z řecko-římské nekropole na ostrově Lipari, ale také vulkanologii a paleontologii.

Liparské ostrovy - erupce sopky Stromboli
Jedna z četných erupcí sopky Stromboli

Na Liparských ostrovech, někdy zvaných též Eolské, zanechali svou stopu nejen Řekové a Římané, ale také Arabové či Normané, pod jejichž vládou v 11. stol. město vzkvétalo. Roger I. nechal postavit benediktinský klášter a kostel. V roce 1544 dobyl ostrov osmanský admirál Chajruddín Barbarossa a téměř všechny obyvatele Lipari deportoval do otroctví. V 17. stol. byly ostrovy pod dohledem katolické církve znovu kolonizovány. Díky obchodu se Sicílií a italskou pevninou nastal v 19. stol. nový hospodářský rozmach souostroví, odkud se vyvážely ryby, víno, keramika a pemza. Erupce sopky Vulcano v letech 1888–1890 však živobytí mnoha obyvatel ostrova zničily a následně se v letech 1900–1950 vystěhovala více než třetina všech obyvatel ostrovů do Ameriky a Aus…

Úplné znění článku naleznete v tištěné podobě časopisu Země světa – Sicílie

Liparské ostrovy