Máchova první a poslední štace

V josefinské době, roku 1773, byl však zrušen jezuitský řád a jeho rezidence i gymnázium přešly pod správu města. Právě na tomto gymnáziu působil v letech 1799 – 1815 Josef Jungmann, který v poněmčených Litoměřicích poprvé zavedl češtinu jako vyučovací předmět. Mnozí z jeho žáků pak působili ve městě a okolí jako národní buditelé a vlastenci.
V roce 1836 ještě stála na konci Dlouhé ulice poslední městská brána zvaná Dlouhá a u ní budova krajského soudu. Hned vedle měl svou kancelář dr. Duras, právník, jenž svému synovci Trojanovi slíbil, že jeho přítel, básník K. H. Mácha, u něho, coby čerstvý absolvent právnické fakulty v Praze, může nastoupit jako koncipient…

Úplné znění článku naleznete v tištěné podobě časopisu Země světa č. 12/2003

Hledáte ubytování v Českém středohoří? Najdete je na: http://www.travelguide.cz