Mimar Sinan – kníže islámské architektury

Ovšem pokud je pravda, že se narodil v roce 1490, jak uvádějí některé prameny. Rok jeho úmrtí je znám bezpečně. Zemřel v roce 1588 jako ctihodný kmet a je pohřben v Istanbulu, v areálu Sulejmanovy mešity.
Mimar Sinan pocházel z vesnice Agirnas poblíž Kayseri v Kappadokii, kde se mísily muslimské, řecké, seldžucké a arménské kulturní vlivy. Narodil se v řecké křesťanské rodině. V čase jeho nejútlejšího dětství žilo v Agirnas pouhých pět muslimských rodin. Mezi oběma etniky vládlo určité napětí vyplývající z odlišných kulturních a náboženských tradic, což jej nepochybně velmi ovlivnilo. Podle některých teorií Sinanovo dětství poznamenala také úchvatná vulkanická krajina Kappadokie a vzpomínky na rodný kraj určitě byly jedním z tvůrčích motorů jeho díla. Typická silueta horského masívu se sopkou Erciyes (3916 m) se v Sinanově mysli stala posvátným obrazem. Tento symbol měl patrně na mysli, když na jednom z istanbulských vrcholků realizoval v letech 1550—1557 monumentální mešitu sultána Sulejmana Nádherného…

Úplné znění článku naleznete v tištěné podobě časopisu Země světa č. 7/2004

Další informace o Turecku naleznet zde: http://www.sopka.cz