Mlýn na Slupi

Náhon poháněl mlýny v Neslovicích, Micmanicích, Slupi a Oleksovičkách a napájel rybníky v celém povodí. Mlýn ve Slupi je poprvé zmiňován v roce 1228, a to jako majetek ženského cisterciáckého kláštera v Oslavanech. První zpráva o slupském mlynáři se datuje k roku 1512. V 17. století dostala původně gotická stavba pozdně renesanční podobu, a tak dnes spíš připomíná pohledný lovecký zámeček než hospodářský objekt. Zaujme vás zvláště jeho hlavní průčelí s dvouramenným arkádovým schodištěm osazeným toskánskými sloupky. V 16. až 18. století se slupský mlýn řadil k největším na Moravě. V jeho dlouhé historii se vystřídalo několik šlechtických pánů, od roku 1810 do konce 2. světové války byl v majetku cechu svobodných mlynářů. Poslední majitelé získali mlýn v roce 1946 jako konfiskát, vnesli ho jako družstevní podíI do JZD a když jim byl později vrácen, darovali ho v roce 1970 státu. Mlýn byl funkční až do roku 1951, jako šrotovník pracoval až do roku 1957. V sedmdesátých letech zanedbaný objekt převzalo Technické muzeum v Brně a zahájilo jeho postupnou rekonstrukci, po které byla jedinečná technická a architektonická památka opět uvedena do provozuschopného stavu…