Metropole nugátu

Je prokázáno, že místo, kde se nyní rozkládá druhé největší město departementu Drôme, bylo osídleno již v keltských dobách. Jeho nejstarší známé pojmenování ale pochází od Římanů, kteří své osadě říkali Acumum. Mnohem později, v 11. století, připadlo Acumum jako součást Burgundského království Svaté říši římské. V té době zde byl vystavěn hrad, jenž se později stal majetkem rodiny Adhémar de Monteil. Ta předala hradu své první jméno Adhémar, zatímco z celého rodového jména se vyvinul název města: Montilium Adhimari a z něj pak současný Montélimar. Během tzv. babylonského zajetí církve, kdy papežové sídlili v Avignonu, se hrad ocitnul v jejich držení a setrval v něm až do poloviny 15. století…

Úplné znění článku naleznete v tištěné podobě časopisu Země světa č. 2/2008

Další informace o Francii naleznet zde: www.sopka.cz

Pavel Šust