Mrtvé moře na rozcestí

Mrtvé moře nazvali tímto jménem poprvé Arabové, nejvíce různých jmen dostalo v hebrejštině: Východní moře, Moře smrti, Lotovo moře a také Moře soli, které – chápáno obrazně – bylo možná vůbec nejtrefnější.

Vody tohoto bezodtokého jezera obsahují rozpuštěných solí opravdu hodně, v každém litru v průměru téměř 300 gramů, asi 10x více, než bývá v mořské vodě. To je všeobecně dobře známo, většina z nás si to pamatuje již z dob školní docházky, společně s tím, že nikde jinde na zeměkouli nelze suchou nohou stanout níže než právě na břehu Mrtvého moře. O vzniku a vývoji těchto místně spojených anomálií se už ale obvykle neučí, přestože se jedná o dost zajímavý proces – už jen tím, jak koresponduje s mnoha biblickými legendami…

 

Úplné znění článku naleznete v tištěné podobě časopisu Země světa č. 9/2008
Další informace o Izraeli naleznet zde: www.sopka.cz

Shopping Cart