Návrat lososů

K nám po staletí připlouvali lososi Odrou a Labem a z nich postupovali do jejich přítoků, například do Otavy či do Orlice. Je však zajímavé, jak hluboce je v naší veřejnosti zakořeněna zcela mylná představa o nesmírné hojnosti lososů v dřívějších dobách. Traduje se výrok, že „za časů Karla IV. byl losos ve Vltavě a v Labi tak běžný, že si služebný lid vymiňoval, že jej nesmí dostávat k obědu více než dvakrát za týden“. Ve skutečnosti byl však v Čechách losos rybou povždy dost vzácnou a ve větším množství se objevoval jen při svých legendárních tazích.
Pravidelné velké tahy lososů na našem Labi ustaly od roku 1935. V pozdějších letech sice byli občas viděni v pstruhových řekách hlavně mladí lososi, ale tato pozorování byla stále vzácnější. Poslední údaje pocházejí z roku 1945 z řeky Otavy a z Labe u Lovosic z roku 1948. Potom král řek z našich vod odešel. A vymizel nejen na našem území, ale také v ostatních středoevropských zemích. Spolu s lososy se ztratilo ve 20. století z našich vod dalších dvanáct druhů ryb a desítky dalších jsou stále ohroženy…

Úplné znění článku naleznete v tištěné podobě časopisu Země světa č. 8/2004

Hledáte ubytování v sevrních Čechách? Najdete je na: http://www.travelguide.cz

Shopping Cart