Odhalená Sisi

Jak dovětek napovídá, život rakouské císařovny a uherské královny Alžběty, známé jako Sisi, byl šťastný a spokojený jen navenek. Alžběta se narodila v roce 1837 v nepříliš šťastném manželství bavorské princezny Ludoviky a vévody Maxmiliána, nicméně prožila se svými sourozenci bezstarostné dětství se svobodomyslnou výchovou, tehdy ve šlechtických rodinách velmi neobvyklou. Jako by to předznamenalo její další život a v jejím budoucím postavení způsobilo nejednu potíž. Císařovnou se měla stát její starší sestra Helena, jak to vymyslela matka Františka Josefa a sestra Ludoviky arcivévodkyně Žofie, rázná žena, která ovládala celý vídeňský habsburský dvůr. Snoubenci se měli poprvé setkat v letním císařském sídle v lázních Ischlu, kam Helenu doprovázela spolu s matkou i Alžběta. Císaře ale okouzlila půvabná patnáctiletá Sisi. Jeho první pozornosti a dárky pak přijímala s překvapením i s lítostí, že Helena neuspěla…

Úplné znění článku naleznete v tištěné podobě časopisu Země světa č. 10/2004

Další informace o Rakousku naleznet zde: http://www.sopka.cz