Paláce prince Savojského

Nedaleko Hofburgu, u rušné Korutanské třídy, Kärtnersstrasse, stojí Zimní palác prince Savojského, současné sídlo rakouského ministerstva financí. Za bývalými hradbami, ve velkolepém parku, pak můžeme navštívit jeho letní rezidenci, slavný Belveder, v němž jsou dvě muzea a dvě obrazové galerie. Princ Savojský pocházel z dynastie knížat a králů Savojských. Narodil se v Paříži a žil na dvoře Ludvíka XIV. Po neshodách ohledně svého vojenského působení se však dal do služeb habsburských císařů a ti v něm získali svého nejslavnějšího generála. V jistém smyslu se stal i jejich zachráncem, a proto ho zahrnuli mnoha poctami a bohatstvím. Evžen Savojský byl geniálním vojenským stratégem a obratným diplomatem. Proslul jako vítěz nad Turky, kteří několikrát obléhali Vídeň, a zbavil tak monarchii a vlastně i celou Evropu mnohaletého nebezpečí. Jako vojevůdce se také osvědčil ve vleklých válkách o španělské dědictví a porážkou Francie zajistil habsburským vládcům v Evropě prestiž a vliv. Vídni přinášel jen samé dobro a ta mu ležela u nohou. Říkalo se o něm, že měl vše, co si člověk mohl přát. Byl slavný, mocný, bohatý, obdivovaný, měl ušlechtilé srdce, jen hezkou tvář mu Bůh odepřel…

Úplné znění článku naleznete v tištěné podobě časopisu Země světa č. 10/2004

Další informace o Rakousku naleznet zde: http://www.sopka.cz