Poštovna na Sněžce - celkový pohled

Nejvýš stojí Anežka

Poštovna
Technicky pozoruhodná stavba stojí od roku 2007 na vrcholu naší nejvyšší hory Sněžky – poštovna Anežka.

Když se řekne poštovna, ne každý si pod tímto pojmem představí něco konkrétního. Jako nesamostatné služebny zajišťující pouze vybrané poštovní služby a přidělené k nadřízenému poštovnímu úřadu u nás poštovny fungovaly do roku 1958. V poslední době se v nepatrném počtu vracejí – k loňskému dubnu jich bylo registrováno 14. Rozdíl oproti minulosti je v tom, že nejsou součástí České pošty, ale provozují je její smluvní partneři, často jako určitou turistickou atrakci. Velkému zájmu se poštovny pochopitelně těší také mezi filatelisty, protože známku s razítkem poštovny nemá každý.

Na vrcholu naší nejvyšší hory začala česká poštovna fungovat už v září 1899 a v provozu byla až do záboru Sudet roku 1938. Po válce její provoz nebyl obnoven a původní roubenka sloužila jako kiosek u tehdejší České boudy. Teprve v roce 1995 obnovila provoz poštovny bývalá poštmistrová z Velké Úpy Jaroslava Skrbková, která původní objekt koupila a opravila. Několik let poté stála jako investorka také za stavbou nové poštovny – Anežky.

Poštovna na Sněžce - interiér restaurace

Autory nové poštovny jsou architekti Rajniš a Hoffman. Všechny návrhy, které vypracovali, pojmenovali ženskými jmény začínajícími písmenem A, vítězný nesl jméno Anežka. Stavba se terénu dotýká pouze 12 patkami, jinak se vlastně vznáší nad zemí. Autoři pro realizaci zvolili vlastní stavebnicový systém, poštovna je velká skládačka, kterou tvoří celkem 20 000 dílů. Použitým materiálem je dřevo a sklo. Plášť stavby tvoří dvojité sklo a dřevěné okenice. Jejich nastavením se dá z prosklené budovy vytvořit velmi rychle dřevěná bouda dobře odolávající náporům větru, deště či sněhu. Na druhé straně při otevřených okenicích umožňují prosklené stěny maximální využití tepla slunečních paprsků.

Nová poštovna stojí v místech někdejší České boudy. Její původní sklepy jsou součástí projektu a tvoří zázemí poštovny, kde jsou umístěny ubytovací prostory pro obsluhu, sociální zařízení a sklad. Zvenčí je k severní stěně poštovny přistavěno točité schodiště ve volné válcové věži, které vede na vyhlídkovou terasu na střeše objektu.

Ve zprávě k projektu nové poštovny její autoři vyjadřují své přesvědčení, že lze realizovat „vlídný“ dům i v extrémních podmínkách vrcholu Sněžky: „Musí být skutečně vlídný, především k přírodě. Samozřejmě i k návštěvníkům, uživatelům a snad by se dalo říci i k pocitům, které Češi chovají ke své nejvyšší hoře. … Stavba nové poštovny se extrémním podmínkám nevzpírá – právě naopak – plně je přijímá a čerpá z jejich překonávání energii a snad i získává schopnost tuto sílu předávat dál. Snad v sobě nese čitelnou zprávu o vztahu moderní české společnosti k přírodě, založeném na porozumění a pokorné vnímavosti.“ Zajděte se o tom přesvědčit také!

Poštovna