Přibyslav a Havlíčkova Borová

Když přijíždíte k Přibyslavi, již z dálky vás vítá vysoká kamenná věž s cibulovou bání. Tato samostatně stojící zvonice je poznávacím znamením města, jeho jedinou dominantou a tak trochu i symbolem dávno zašlých časů, kdy nově založené město hned vstoupilo do období svého největšího rozmachu. 

Přibyslav je dítětem stříbrné horečky, která zachvátila Vysočinu v polovině 13. století. Jako hornické městečko vyrostla na vysokém ostrohu nad ohybem řeky Sázavy a byla obehnána hradbami, jimž vévodil hrad s obrannou věží. Potom necelých dvě stě let prosperovala, než těžbu stříbra utlumily husitské války, během nichž zažila první velkou pohromu. V roce 1424 Přibyslav dobylo husitské vojsko a pobořilo ji včetně hradu, který už nikdy nebyl obnoven. Pouze na troskách věže vyrostla koncem 15. století již zmíněná zvonice a ta později jako jedna z mála staveb přečkala pohromu druhou, obrovský požár v roce 1667.

Nikoli záměr, ale jen prostá shoda okolností způsobila, že hlavním turistickým magnetem města, které kdysi skoro celé lehlo popelem, je dnes hasičské muzeum. A ne ledajaké, s patnácti výstavními sály o celkové ploše přes 3500 m2 se řadí k vůbec největším ve střední Evropě. Bylo otevřeno v 80. letech minulého století v renesančních prostorách přibyslavském zámku a jeho zřizovatelem i vlastníkem je Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska. Expozice jednak dokumentuje dlouhou historii hasičů v našich zemích a současně seznamuje návštěvníky s hasičskou technikou, se zásadami protipožární prevence a rovněž s principy civilní obrany.

Hasičské muzeum náleží k těm muzeím, které hodně zaujmou jak dospělé, tak i jejich ratolesti, a to samé platí i o jiné místní turistické atrakci, o historické železnici Přibyslav – Sázava. S délk…