Ptuj – nejstarší slovinské město

Ještě donedávna se o post nejstaršího slovinského města přetahovala Ptuj se Škofijou Lokou. Dnes už mají archeologové jasno a na základě početných důkazů mohou s jistotou označit toto jedenáctitisícové městečko na levém břehu Drávy za nejstarší sídlo ve Slovinsku.

Ptuj byla odedávna důležitým strategickým a hospodářským centrem. První osídlení se tady datuje již do doby kamenné. Mnohem významnější dopad zde však měla doba železná, kdy se mezi místními pahorky usadili Keltové a dali městu jeho dnešní jméno. Největšího rozvoje doznalo město za nadvlády Římanů – tehdejší Poetovio mělo 40 tisíc obyvatel. Význam města stoupl i díky Jantarové cestě, která spojovala Baltské moře se Středozemním a přinášela, kromě zisků z obchodní směny, i řadu poznatků. Ptuj byl díky své poloze také místem, kde se střetávaly tradice, mýty a náboženství nově příchozích římských legionářů a původního obyvatelstva. Tak se do zdejšího kraje dostal z Persie kult boha Mithry, v prvních stoletích našeho letopočtu velice populární mezi římskými vojáky a otroky. Ve 2. a 3. století byla Ptuj dokonce jedním z nejdůležitějších evropských center mithraismu, ezoterického náboženského kultu, v jehož jméně vyrostla v okolí Ptuje řada chrámů, jako jsou např. stavby v Bregu nebo Hajdině. Pozůstatky hned tří Mithrových chrámů si lze spolu se sbírkou kamenných reliéfů z římské doby prohlédnout také v dominikánském klášteře v Ptuji. Římské náhrobní kameny a obětní oltáře s vyobrazením Medúzy jsou např. součástí zdiva městské věže, která vévodí Slovinskému náměstí. V jeho středu se tyčí Orfeův pomník ze 2. století, původně náhrobek městského správce Marka Valeria Vera. Ve středověku sloužilo toto mramorové dílo zdobené reliéfy jako pranýř.

Právě středověk byl dalším významným obdobím rozkvětu Ptuje. Město patřilo salcburské arcidiecézi, která významně podporovala jeho rozvoj. Ptuj dostala svůj pověstný trojúhelníkový  půdorys s dominikánským klášterem na zápa…

Úplné znění článku naleznete v tištěné podobě časopisu Země světa – Slovinsko

Ptuj