Setkání s výtvory mistrů řezbářů

Tamní Hora čarodějnic se z podnětu jednoho aktivního lesníka v roce 1979 poprvé stala místem setkání umělců, kteří dali průchod své fantazii. Díky tomu vznikla neobvyklá dřevěná vtělení pohádek a legend, které po staletí žijí v národním folkloru. Výsledkem tvůrčího úsilí bylo zpočátku pětadvacet soch. O rok později se konal druhý a později ještě třetí „slet“. I dnes mistři téměř každoročně přijíždějí na Horu čarodějnic a restaurují staré skulptury nebo vytvářejí nové. Úctyhodné dědictví dnes čítá více než osmdesát dubových soch zdobených kovovými artefakty.
Lesní stezku tak obývají pohádkoví hrdinové jako obryně, dvanáct bratrů černých havranů, ale také třeba věrná žena čekající na návrat svého muže rybáře. Nechybí však ani draci, hadi, a nebo dokonce sám Lucifer, který na příchozí vrhá pohled přímo z pekelných bran. Téměř ke každé ze soch se váže nějaký příběh a záleží jen na nás, zda jej považujeme za reálný nebo smyšlený…

Úplné znění článku naleznete v tištěné podobě časopisu Země světa č. 1/2006

Další informace o Pobaltí naleznet zde: http://www.sopka.cz

Jitka Porupková