V meandrech Dyje

Pro své přírodní bohatství, málo dotčenou krajinu i pro estetické hodnoty bylo údolí Dyje od Vranovské přehrady až po přehradu Znojemskou vyhlášeno v roce 1991 naším zatím nejmenším národním parkem nazvaným NP Podyjí. V roce 2000 k němu na rakouské straně přibyl druhý břeh dyjského údolí, NP Thayatal. Ten je však svou rozlohou mnohem menší, protože zemědělská krajina a osídlení sahají v Rakousku až k samé hraně údolí. Na české straně se táhlo podél pohraniční Dyje zakázané pohraniční pásmo, a tak se zde na mnoha místech uchovala téměř původní skladba listnatých a smíšených lesů. Navíc mnohá dříve osídlená a pak opuštěná místa si vzala příroda zpátky. Lesem zarostly zahrady a pole u starých mlýnů i pěšiny ke skalním vyhlídkám a hradním zříceninám. Po čtyřiceti letech, v roce 1990, navštívili toto téměř zapomenuté údolí první turisté a rok od roku jejich počet roste. Přicházejí jak z Česka, tak i z Rakouska. Přijíždějí také na kolech po nově upravených cyklostezkách a v posledních letech je možné obdivovat krásy Podyjí i z koňského sedla.
K nejzajímavějším a nejvyhledávanějším cílům obou parků patří jak vyhlídky ze skalních ostrohů, tak i řada míst u říčního toku…