Valdštejnové a Svatá aliance

Jako první nás při příchodu do zámeckého areálu uvítá socha Václava Budovce z Budova, jednoho z hlavních představitelů povstání českých stavů proti Habsburkům v letech 1618–1620. Byl to on, kdo na počátku 17. stol. nechal postavit v Mnichově Hradišti první zámek, tehdy ještě renesanční. Když pak dojdeme na čestný dvůr a podíváme se na průčelí pravého zámeckého křídla, spatříme tam zasazenu pamětní desku z červeného mramoru s erby Václava Budovce a jeho manželky Anny z Vartenberka a letopočtem 1606.
Život Václava Budovce však skončil pod mečem kata Mydláře na Staroměstském náměstí v Praze 21. června 1621. O dva roky později koupil jeho zkonfiskované panství Albrecht z Valdštejna a za další čtyři roky ho dědičně postoupil svému bratranci Maxmiliánovi. Díky tomu se Valdštejnům podařilo panství udržet i po Albrechtovězavraždění a Mnichovo Hradiště jim patřilo až do konce druhé světové války.
Nevelký Budovcův zámek vydržel s drobnými opravami až do konce 17. stol., protože vrchnost sídlila na hradě Zvířetice u nedalekého Bakova nad Jizerou. Až když Zvířetice vyhořely, přistoupili Valdštejnové po roce 1695 k výraznému rozšíření a přestavění původního zámku. Na opačném konci zámecké zahrady se ale tehdy již čile stavělo. Arnošt Josef z Valdštejna se totiž rozhodl, že v Mnichově Hradišti založí kapucínský klášter, jehož stavba začala už v roce 1690. Kromě klášterní budovy vznikl také stavebně velmi prostý kostel vysvěcený roku 1699. O 24 let později k němu byla přistavěna poutní anenská kaple, tentokrát natolik zdobná a architektonicky výjimečná, až se začalo spekulovat o možném autorství Santiniho, i když ve skutečnosti ji vytvořil kapucín Jan Vyškovský…

Úplné znění článku naleznete v tištěné podobě časopisu Země světa č. 2/2017

Shopping Cart