Velká dobrodružství na malé řece

Prameny Kamenice
Za její prameniště bývá označován úpad nad Hraničním rybníčkem, jindy studánka a rybníček u hájovny nad železniční stanicí Jedlová. Ale jako každá řeka, i ona se rodí ne z jednoho, ale z několika drobných pramenů. Navíc na jižním svahu téže Jedlové hory je kolébka i její „mladší“, tedy kratší sestry Chřibské Kamenice. Kamenice teče z Lužických hor nejprve malebným a zalesněným Kytlickým údolím a pak samotnou Kytlicí, převážně rekreační obcí se sklářskou tradicí. Ve zdejší sklárně, založené ve Falknově (dnes části Kytlice) pracovali skláři už roku 1530 a výroba zde trvala téměř 230 let. V polovině 18. století zvlášť proslula sklářská rodina Kittlů původem z Chřibské, po níž nakonec dostala obec své nové, dnes počeštěné jméno Kytlice. Ve starých sklářských pecích se topilo tvrdým dřevem, a to bylo po více než dvou stoletích intenzivní těžby v širokém okolí vykáceno. Nebylo čím topit, a proto musely sklářské pece kolem roku 1758 vyhasnout. Skláři se přestěhovali jinam, kde lesy ještě stály, konkrétně na Novou Huť u Svoru. Ale tradice sklářství v Kytlici úplně nezanikla. Když už se tady nemohlo sklo vyrábět, alespoň je zdejší mistři zdobili brusem nebo malbou…

Úplné znění článku naleznete v tištěné podobě časopisu Země světa č. 8/2004

Hledáte ubytování v sevrních Čechách? Najdete je na: http://www.travelguide.cz

Shopping Cart