Velké ticho a velké tajemství

Nad strmými příkrými svahy porostlými smíšeným lesem visí nízké těžké mraky, jen o odstín světlejší než břidlicové tašky na stejně strmých střechách komplexu budov v uzounkém údolíčku. Areál nejevící při pohledu z malé vyvýšeninky nad ním sebemenší známky života patří k nejtajemnějším místům na světě. Za kamennou zdí vyztuženou válcovými vížkami i vestavěnými budovami s uzoučkými střílnami namísto oken leží Grand Chartreuse, téměř tisícileté centrum kartuziánského řádu. I když jsme vzdušnou čarou pouhých 20 km od Grenoblu, vůbec není těžké si představit, proč tomuto místu v 11. století říkali Pustina…

Úplné znění článku naleznete v tištěné podobě časopisu Země světa č. 2/2008