Vídeň a Čechy za Františka Josefa I.

V české historii je vláda nemilovaného Franze Josefa I. posledním obdobím společných česko-rakouských dějin, kdy se nám vládlo z Vídně. Konkrétně z paláce České dvorní kanceláře na náměstí Judenplatz, kde dnes sídlí soud. Franz Josef byl jako Habsburk také dědičným českým králem, ale nikdy se nenechal korunovat, čímž Čechy hluboce urazil. A ti mu to vraceli, jak mohli. Snad proto má i v našem současném povědomí obraz tohoto mocnáře poněkud karikaturní podobu, ovlivněnou hlavně Haškovým Švejkem. Ale přispívaly k tomu i různé dobové poťouchlosti, jakou byla například česká přezdívka císaře „Starý Procházka“, která vznikla z neobratného novinového popisku „Procházka na mostě“ pod fotografií císaře procházejícího se po pražském mostě. Rakušané a zejména Vídeňané však vnímali svého císaře jinak. Měli ho rádi a především v první polovině jeho vlády do něj vkládali velké naděje. A nevídali ho také jen na oficiálních obrazech, ale potkávali ho ve vídeňských ulicích, na koni v parku, zatleskali mu, když přišel do divadla. A stejně jako on zbožňovali císařovnu Alžbětu…

Úplné znění článku naleznete v tištěné podobě časopisu Země světa č. 10/2004

Další informace o Rakousku naleznet zde: http://www.sopka.cz