Vilnius – křižovatka evropských kultur

Nejvíce věřících v Litvě se hlásí ke křesťanství. Nikoho proto nepřekvapí, že většina církevních staveb v metropoli je katolických, narazit ale můžeme také na pravoslavné chrámy či židovskou synagogu. Bez nadsázky tak lze Vilnius označit za město kostelů. Nejpozoruhodnější památky jsou pochopitelně koncentrovány v historickém centru. – Doslova na každém kroku najdeme nějakou sakrální stavbu: v samém středu města na Katedrálním náměstí nejde přehlédnout klasicistní katedrálu, na jejímž místě v dávné minulosti stál pohanský chrám zasvěcený Perkunasovi, litevskému bohu hromu a spravedlnosti. Nezáviděníhodný osud potkal chrám (ostatně jako většinu církevních staveb) v dobách sovětské nadvlády. V souladu s tehdejší ideologií byl svatostánek přeměněn na obrazárnu…

Úplné znění článku naleznete v tištěné podobě časopisu Země světa č. 1/2006

Další informace o Pobaltí naleznet zde: http://www.sopka.cz

Jitka Porupková