Východní Timor v cíli

Samostatný Východní Timor (Timor Leste) je výsledkem opožděné dekolonizace, kterou o celou generaci odsunulo indonéské politické vměšování. Někdejší Portugalský Timor do ostrovního světa jihovýchodní Asie samozřejmě patří, ovšem svým historickým vývojem se od převážně muslimského a Nizozemci dlouho ovládaného okolí výrazně odlišil. Ve zlomovém období svých dějin však většina Východotimořanů projevila odpor vůči Indonésii a setrvala v něm i za cenu nemalých obětí. Vláda v Jakartě pod tlakem mezinárodního společenství jejich nároky nakonec uznala – umožnila konání referenda, ustavení správy OSN a osamostatnění země.
Z našeho pohledu je Východní Timor od nás geograficky nejvzdálenějším státem Asie, bezmála 12 500 km, a je také jedinou asijskou zemí zcela ležící na jižní polokouli. Nachází se na samém okraji ohromného archipelu Malé Sundy, který leží mezi Asií a Austrálií, a bývá charakterizován jako most spojující kontinenty. Na jeho ostrovech se prolínají přírodní prvky obou světadílů, stejně jako rasově odlišné obyvatelstvo malajského a papuánského původu. Timor je svými 28 900 km2 plochy největším a nejvýchodněji položeným ostrovem Malých Sund…

Úplné znění článku naleznete v časopise Země světa č. 8/2002

Další informace o Východním Timoru naleznet zde: http://www.sopka.cz

Mojmír Šlachta

Shopping Cart