Vydejte se pod zem

Sklepní prostory tvoří v historii vinařství samostatnou kapitolu a ačkoliv se to nezdá, napsat by se toho o nich dalo mnoho. Nejstarší záznamy z 11. – 13. století hovoří o církevních a feudálních vinařských stavbách – to protože měšťané začali svá, mnohem menší sklepení budovat zhruba o čtyři sta let později. Na Moravě byla většina podzemních prostor vyhloubena ve tvrdé jílovité hlíně nebo pískovci. Hlína se obvykle vybírala shora dolů a z podzemí ven se vynášela v plachtách nebo putnách. Bohatší sedláci používali dokonce koňské povozy. Když byly připraveny dostatečně velké prostory, přišla na řadu dřevěná konstrukce pro klenbu, která se následně vyzdila kameny či cihlami a potom zaházela hlínou. Tento postup, ač vyvinut před mnoha lety, se v podstatě používá dodnes…