Alcobaça – láska až za hrob

Šestitisícová Alcobaça je typickým městem jedné památky. Ovšem památky takové, ke které opravdu stojí za to vážit cestu. Ne nadarmo je zdejší cisterciácké opatství Panny Marie zařazené na seznamu světového kulturního dědictví UNESCO.

První pohled zvenčí může trochu zklamat – z monotónních linií klášterních budov vybočuje jen barokní průčelí kostela, taktéž nikterak pozoruhodné, v němž ale pozornější oko nemůže přehlédnout původní gotický portál a rozetu, příslib dojmů příštích, které návštěvníka strhnou, jakmile vstoupí dovnitř. V roce 1154 věnoval první portugalský král Afonso Henriques (Alfons I.) pozemky v Alcobaçe svému věrnému spojenci Bernardovi z Clairvaux, jenž mu byl nápomocen zejména při vyjednávání s papežem o uznání nově vytvořeného Portugalského království.

Již o šest let dříve, po vyhnání Maurů ze Santarému, zde samotný král položil základní kámen ke stavbě malého kostela. Cisterciáčtí mnichové stavbu rozšířili, vybudovali několik klášterních budov a podle regulí svého řádu začali obdělávat okolní půdu. Založili zde tradici pěstování ovoce, která přetrvala dodnes. Cisterciáků v Alcobaçe stále přibývalo, a tak se v letech 1178–1222 stavěl nový klášter. Vznikl komplex,  v němž žilo 999 mnichů a který se stal jedním z nejdůležitějších duchovních center v zemi. Klášter dostával nejrůznější dary a privilegia od portugalských králů. Někteří z nich se sem uchylovali k meditacím, jiní si ho vybrali jako místo svého posledního odpočinku. V dobách největší slávy kláštera patřil jeho opat k nejvyšším hodnostářům Portugalska a klášter vlastnil 13 městysů, tři přístavy a dva zámky.

Po vstupu do klášterního kostela ohromí návštěvníka vznešená prostota a typická cisterciácká  jednoduchost obřího gotického interiéru – kostel je totiž 106 metrů dlouhý a 20 metrů vysoký. Z levé boční lodě se vchází do klášterních prostor. Křížová chodba Claustro do Silêncio bývá někdy nazývána také křížovou chodbou krále Dinise, který nechal na počátku 14. století postavit její čistě gotickou přízemní část. Elegantní galerie v prvním patře vznikla až o dvě stě let později. K nejstarším částem klášter…