Arezzo a Piero della Francesca

Arezzo, jež se nachází na jednom z kopců postupně se zdvihajících Apenin, prošlo ukázkovým urbanistickým vývojem, typickým pro všechna důležitá středoitalská města. Na základech strategicky významného římského vojenského sídla se rozvinulo kamenné středověké městečko, jež se posléze za vlády Medicejských proměnilo v důležité kulturní centrum. Rod, který využíval i v tomto městě architekturu jako politickou propagandu, podstatně změnil Arezzo „na počest a pro pohodlí lidu“, jak se tehdy říkalo, a proměnil ho v malý umělecký klenot…

Úplné znění článku naleznete v tištěné podobě časopisu Země světa č. 11/2006

Další informace o Itálii naleznet zde: http://www.sopka.cz

Eva Krátká