Cesta do minulosti

Neuspokojivě zodpovězeno i nadále zůstává, kdo byli, odkud pocházeli a kam zmizeli tito dávní mírumilovní obyvatelé dnešního Toskánska. Převládá názor, že sem přišli v 9. st. př. n. l. z Malé Asie nebo Blízkého východu. Součástí dědictví této tajemné civilizace jsou i dvě rostliny, které tuto teorii potvrzují. Dva stromy, olivovník a cypřiš, bez nichž by tolik typické toskánské panorama ani nemohlo existovat, sem doputovaly společně s Etrusky. První, jehož plody se staly důležitým výzdobným motivem etruského umění, ze Středního východu, druhý, nápadně vysoký, a proto sloužící jako orientační bod v krajině, z Malé Asie…

Úplné znění článku naleznete v tištěné podobě časopisu Země světa č. 11/2006

Další informace o Itálii naleznet zde: http://www.sopka.cz

Eva Krátká