Australské podnebí

Léto v Austrálii má dvě podoby: mohutné deště na severu a dlouhotrvající sucha na jihu a jihozápadě. Letní monzunové deště zasahují celou severní Austrálii a vrcholí v lednu. Po celé tři až čtyři měsíce nemine den, aby nepršelo. Deště a časté bouřky doprovází vítr vanoucí od východu. Koryta řek v krátké době přetékají, z náhorní plošiny Arnhemské země se valí do pobřežních nížin vodopády a celé toto území se mění v mělká jezera, nad jejichž hladinu se zvedají jen koruny polozaplavených stromů. Směrem do vnitrozemí a k jihu však srážek ubývá a samotný střed kontinentu i jih trpí tou dobou po několik měsíců suchým vedrem, kdy z jasné oblohy slunce pálí až 11 hodin denně. Na tropickém severu taková vedra nepanují, protože deště a oblačná obloha snižují sluneční svit na 4 až 6 hodin denně. Nejvyšší letní teploty s denním průměrem kolem 36 °C postihují celou centrální a severozápadní oblast. Svůj vlastní klimatický režim má hornaté východní pobřeží, které je pod vlivem pravidelných pasátů. Ty drží teploty v přijatelných mezích a navíc přinášejí celkem pravidelné dešťové srážky. Proto je právě tento úzký pobřežní pás mezi oceánem a horami nejhustěji osídlený. Tady stojí největší australská města a přístavy, největší obytné komplexy a prosperuje tady také zemědělství…

Úplné znění článku naleznete v časopise Země světa č. 5/2002

Další informace o Austrálii naleznet zde: http://www.sopka.cz