Velcí malí stavitelé

Termiti, česky nazývaní všekazi a dříve též bílí mravenci, patří vedle mravenců a včel k nejlépe organizovanému hmyzu na světě. Obě předešlé skupiny však předčí svým stavitelským uměním. Žijí v teplých oblastech celého světa již po 150 milionů let a vždy se dokázali přizpůsobit okolí a využít podmínek, které jim příroda nabízela. Jejich stavby jsou skutečně velkorysé, pevné a tvarově podivuhodné. Nejnápadnější jsou samozřejmě velká termitiště, která v některých oblastech dosahují výšky až sedm metrů, ale obvykle jsou mnohem menší, ba dokonce i úplně malinká. Některé druhy termitů staví věže s podivnými odvětrávacími komíny, jiní dávají přednost cylindrickým báním, kopečkům, zdím, pagodám nebo exotickým tvarům hub a paraplátek. A všechny ty stavby mají klimatizaci zajišťující stálou vnitřní teplotu a vlhkost – ideální podmínky k pracovní činnosti i výchově nové generace…

Úplné znění článku naleznete v časopise Země světa č. 5/2002

Další informace o Austrálii naleznet zde: http://www.sopka.cz