Velká oceánská cesta

LONDÝNSKÝ MOST (London Bridge)
Nejmalebnější skalní kreací zdejšího pobřeží býval po staletí London Bridge, Londýnský most. Vybíhal několik set metrů do moře dvěma odvážně sklenutými oblouky, které vyhloubily vlny do skalního ostrohu. Od doby, kdy Australané osídlili zdejší pobřeží, lákal most k dlouhým romantickým procházkám. Z jeho nejzazšího konce daleko nad mořem byl jedinečný pohled zpět na pobřežní klif – se všemi jeho jeskyněmi, pilíři, deskovitými skalními bloky. Teprve odtud z dálky náležitě vynikla mohutnost až 80 metrů vysokého skalního klifu s téměř kolmými stěnami. Úchvatný byl i pohled na odkrytý profil nesčetných vrstev různých mořských usazenin. Vodorovné vroubkování zdůrazněné místy skalní římsou prozrazovalo stupeň odolnosti každé vrstvy vůči větru, dešti a slané vodní tříšti, která podél klifu neustále víří.
Po mostě přešly za dobu jeho existence snad desetitisíce lidí. Když se za touto lákavou vyhlídkou vydali 15. ledna 1990 dva mladí lidé, netušili, že jdou vstříc nevšednímu dobrodružství i legendě o sobě. Je otázkou, zda to byly lehké lidské kroky, úder zvlášť bouřlivé vlny nebo zda čas dlouho připravované katastrofy právě dozrál. Ale ve chvíli, kdy dvojice došla na vyhlídku nad druhým obloukem, těleso mostu se začalo chvět, cesta nad prvním obloukem se prohnula a pak se před vyděšenýma očima výletníků s rachotem propadla do moře. Ti dva zůstali uvězněni na mostní trosce, která se rázem stala ostrovním skaliskem. Představa, že by bylo možné skočit z té obrovské výšky do příboje a doplavat na břeh se rovnala myšlence na sebevraždu. Naštěstí australská pobřežní hlídka je spolehlivým strážcem bezpečnosti a trosečníky zachránila helikoptérou. Od té doby vyprávějí doma tuto neobyčejně šťastnou příhodu cestovatelé a turisté ze všech kontinentů, kteří toto místo navštívili a spatřili zřícený oblouk nyní ještě proslulejšího mostu…

Úplné znění článku naleznete v časopise Země světa č. 5/2002

Další informace o Austrálii naleznete zde: http://www.sopka.cz